ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 18, 2012

ನಲ್ಲ




ನಲ್ಲ
ನೀ ನನ್ನ
ಮುಂದು ಕೂತಾಗ
ನೀ ಮುಟ್ಟದೆನೆ 
ನನ್ನ ಮೈ ತುಂಬಾ
ಕಚಕುಳಿ.
ಈ ಪುಟ್ಟ ಜೀವವ
ನಿನ್ನ ಬಾಹು
ಬರಸೆಳೆಯಬಾರದೆ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ
ಅರಿತು ನಿನ್ನ
ಮೈಯರಳಿ.






ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ