ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 20, 2012

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಡುವ ನನ್ನ ನಲ್ಲನಿಗಾಗಿ

ಒಂದಿಡೀಯಾ ರಾತ್ರಿ
ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಿ
ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ ನೀನು
ನಿನ್ನೆದುರು ಇಡಿಯಾಗಿ
ಬೊಗಸೆ ತುಂಬು ನಿರೀಕ್ಷೆ
ತುಂಬಿ ನಾ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ
ಮತೊಂದನ್ನೂ ಆಡದೆ
ಮೌನವಾಗಿ ಗಮನಿಸದೆಯೆ
ಮುಂದಡಿ ಇಡುತ್ತೀ
ನನ್ನ ಕನಸುಗಳ ಒದ್ದು
ಹೃದಯವ ಹಿಪ್ಪೆಯಾಗಿಸಿ.

ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ತುಂಬಿದ
ಒಂದೊಂದೆ ನೀರ ಹನಿ 
ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಸರಿದು
ನೆಲ ಸೇರುವಾಗ
ಆ ಹನಿ ತುಂಬಾ 
ನಿನ್ನಡೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯ
ಕಾವೆ ತುಂಬಿರುವದರ
ಅನುಭೂತಿ ನಾನಷ್ಟೆ ಪಡೆಯುವೆ.

ನಾ ಪಡೆದುದೇ ಇಷ್ಟೂ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನವರಿಕೆ
ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಆಪ್ತತೆ
ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಿ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನದೆ
ಇರುಳ ಕತ್ತಲಿನ ಕನಸುಗಳನ್ನೂ,
ಕನಸೆಂದೂ ಅರಿವಾದಾಗ
ಮತ್ತದೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು, ಅದೆ ಕಾವೂ
ಜೊತೆಗೊಂದಿಷ್ಟೂ ಸೂರರಿಯದ ನೋವು.

ಅದರೂ ನೀ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ರಾಜ
ನಿನ್ನಯ ಬಿಟ್ಟು ಇತರರಿಗೆ
ಅಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಹಿಡಿಯ ತಾವಿಲ್ಲ
ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆ ನಾ ಖುಷಿ
ನೋವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೂ
ಕಲಿತ ನಾನೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಸುಖಿ.

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: