ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 28, 2012

ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿರುವ ಜೀವ

ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯದ ಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ
ದಿನಗಳಿಲ್ಲ-ವರ್ಷಗಳಿಲ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ
ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಕಾಯುತಿದ್ದೇನೆ
ಯಾಕೋ.. ಕಾಯುವಿಕೆಗೂ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ
ಕಹಿಯಾದ ಸತ್ಯ ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ
ಇನ್ನೆಂದೂ ನೀ
ಬಾರಲಾರೆ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ