ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2012

ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ
ನನ್ನೀ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 

ನಿನ್ನಿ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂದ 

ಆದರು ಬೆಸೆದಿದ್ದಾನೆ ಆ ದೇವರು ನೂರಾರು ಮೈಲಿಗಳ 

ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯನ್ನು 

-ಶೈಲೂ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ