ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2012

ಪ್ರೀತಿ ಮರೆತವ

ಪ್ರೀಯ ನೀ ಮಾಡಿದ್ದೂ ನಿನಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಬಹುದು 
ಅವಳು ನನಗಿಂತಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿರಬಹುದು
ಬಹುಶಃ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಅವಳು ನೀಡಿರಬಹುದು 
ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹವಾದರೂ ಏನು ನಿನಗೆ........ ???
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ದೋಷವಾ .......... ???
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪಾ..... ???
ನನಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ನೀ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೂ ತಪ್ಪಲವೇ ಇನಿಯ .........???

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ