ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2012

ಆಸೆಜೋಡಿ ಬೆರಳಗುವ ಆಸೆ 


ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರದ ಹಾಗೆ


ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೆಪ್ಪೆ ಆಗುವ ಆಸೆ 


ನಾ ನಿನ್ನ ಪಾಪೆಯ ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೆ


ನಿನ್ನ ಉಸಿರಾಗುವ ಆಸೆ 


ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ .

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ