ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2012

ನನ್ನವನ ಎದಿರು ನೋಡುತ್ತಾ


ನನ್ನದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 
ನನ್ನ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನವ 
ಬೇರೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ 
ಅವನಿಲ್ಲಿ ಬರುವುದೊಂದೇ ಬಾಕಿ 
ತಡವಾದರೂ ಬಂದೆ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ 
ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನ ತೋಳ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 
ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಮರೆತು ಬಿಡುವೆ ಅದಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: