ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2012

ಚಂದ್ರನ ಕನಸು

                                          

ನಿನ್ನ ಬಯಸಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತು
ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು
ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಏಣಿ ಹಾಕಿದಂಗಾಯಿತು
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಎಣಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಂತಾಯಿತು
ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದರೂ ಮನವೇಕೊ
ಬಯಸುತಲೇ ಇದೆ ನಿನ್ನನು...!?!
-ಶೈಲೂ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ