ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2012

ಅಲೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ 
ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಗೆದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ 
ಆದರು ಅದೆನಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ 
ಗೆಳೆಯ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು 
ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಯಂತೆ ತಂದು ನನ್ನ ಮುಂದಿಡು
ಆ ಅಲೆಯ ಕೂಡಿ ನಾನು -
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಸಮುದ್ರವ ಸೇರಿದರೆ
ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕೇನಿಸಬಹುದೇನೂ......?
-ಶೈಲೂ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ