ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2012

ಸವಿದ ಪ್ರೀತಿ
ಸವಿದ ಪ್ರೀತಿ
ಈ-ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮಧುರಾನುಭವ
ಶಾಶ್ವತಗೊಳ್ಳಲಿ ಬಿಡು
ನೀ-ಜತೆಗಿರೆ ಸಾಕು
ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ 
ಸವಿದ ಮಧುರಾನುಭವವ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ
ನಲ್ಲೆಯಾಗಿ


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ