ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2012

ಹೂವು
ಹೂವಿನ ಜೀವನವೇ ಲೇಸು 
ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ಹೂವಿಗೆ ಬೆಲೆ
ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಎರಗಿಯೋ..
ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುದುಡಿಯೋ...
ಅರಳಿದಲ್ಲೇ ಬಾಗಿ ಬಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ

ಮನುಜ ಜೀವನವೇಕೆ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ...???
ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು - ನಲಿವುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು 
ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದಲ್ಲ..????
-ಶೈಲೂ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ