ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2012

ನಗರ
ನಗರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ 
ನನ್ನದೇ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ನಡೆದಿದ್ದೆ ದಾರಿಯ ಅಂಚು 
ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ದಾರಿಯೇ ಕಾಣದಾಗಿದೆ 
ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬರಲು ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ 
ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತದೇ ನಗರ 
ನನ್ನನು ಕೈ ಬಿಸಿ ಕರೆದಂತಾಯಿತು.........

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ