ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 5, 2012

ಮನಸ್ಸು ತೆರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ..
ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರ 
ಮತ್ತೆ ನೀ ಎದುರುಗೊಂಡಾಗ 
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ದಿಟ್ಟಿಸಿದಾಗ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಷ್ಟೆ ಇಣುಕಿದವು
ಮನಸ್ಸು ತೆರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ..!