ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 24, 2013

ಹೋರೆನಿನ್ನೀ ಸ್ನೇಹ 
ನನ್ನನ್ನು ಪುನರ್ ಜನ್ಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು 
ನೀ ಸಂತೈಸಿದ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಗಿತ್ತು.......
ಅದರೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ನೋವು ನನ್ನಲ್ಲಿ 
ನಾನೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ 
ಹೋರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆನೆಯೇ 
ಅನಿಸುತ್ತದೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ