ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2014

ನನಗೆ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಕೋರಿಕೆ

ಗೆಳೆಯ ನೀನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ 

ನನ್ನನು ಒಲವಿನಿಂದ 
ಚಿನ್ನು ಬಂಗಾರ ಎಂದಾಗಲೆಲ್ಲ 
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಸತನ 
ಮೂಡುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ 
ನನ್ನನು ನಾನೇ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ 
ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿಯಾ 
ನನಗೆ ಊಹಿಸಲು ಸಹ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ 
ಆ ನೀನಿಲ್ಲದ ಬದುಕನ್ನು 
ನನಗೆ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ನೀನು 
ಸದಾ ಕಾಲ ನನ್ನೊಡನಿದ್ದು ಬಿಡೋ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ