ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2014

ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ

ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗು ಗೆಳತಿ 

ನಿನ್ನ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ 
ನನಗೆ ನರಕದಂತೆ ಬಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ 
ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಹಾಗೆ 
ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವು ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ 
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ನರಕವನ್ನೇ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ 
ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಗೆಳತಿ 
ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗು ಎಂದೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡದಿರು 
ಸಾಕಿನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾ ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ 
ಹೋಗಿ ಬಿಡು ಗೆಳತಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: