ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2014

ಕಣ್ಣಿರ ಹನಿ

ಕಣ್ಣಿರ ಹನಿಯೇ !

ಇದ್ದುಬಿಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ 
ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡ 
ಮಾತ ಮೀರಿ ಬಂದರು 
ಸಂತೈಸುವವರಾರಿಲ್ಲ 
ಬದಲಾಗಿ ಆಡಿಕೊಂಡು 
ನಗುವವರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: