ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2014

ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ನೊಂದ ಮನ

ಸಾಕು ಮಾಡು ಇನಿಯ

ನಿನ್ನ ಈ ಹುಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ
ಮನವು ಬೆಂದು ನೊಂದಿದೆ
ನೀನಾಡಿದ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತಿಗೆ
ಸುಳ್ಳೇ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಒಲವಿನ ಮಾತು
ಕೇವಲ ನಟನೆಯೇ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಮುತ್ತು?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ