ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2014

ನೀನಿಲ್ಲದಾ ನಾ ಬರಿ ಶೂನ್ಯ

ನಾ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ನಾನೇ ರಾಜನೆಂದು 

ಯಾರಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು 
ಆದರೆ ಗೆಳತಿ ಅದು 
ನಿನ್ನಿದಲೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೆ 
ಈಗೀಗ ನನಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿದೆ 
ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ 
ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಬಿಡು ಕಣೆ 
ನೀನಿಲ್ಲದಾ ನಾ ಬರಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ .....

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: