ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2014

ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಹೋಗು

ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತ 

ನೀ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು 
ನಾನು ತಾಕುತಿದ್ದೇನೆ 
ಅನ್ನೋ ಖುಷಿಯೂ ವಿವರಿಸಲಾಸದ್ಯ 
ನಿನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಗೆಳೆಯ 
ನಿನಗಾ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಲೆಯೇ ತಿಳಿಯದಾಯಿತು 
ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ ? 
ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಕಾರಣ ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತೆ 
ಸದಾ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ನಾ ಕೊರಗುತಿದ್ದೇನೆ 
ಇಂಚು - ಇಂಚಾಗಿ ಬಿಳುತ್ತಿದೇನೆ 
ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಕಾಡುತಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ

6 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: