ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 12, 2014

ಬಾಹು ಬಂದನ

ಗೆಳೆಯ 
ನನಗೆ ಸದಾ 
ನಿನ್ನ ಬಾಹು 
ಬಂದನದಲ್ಲಿ 
ಇರುವಾಸೆಯಾಗಿದೆ .

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ