ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 12, 2014

ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ

ನೆನ್ನೆಯ ದಿನ 

ನನ್ನಿನಿಯನ
ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆಯಲಿ 
ಮಿಂದ ಅನುಭವ 
ಖುಷಿಯಾಯಿತು 
ಹಾಗೆಯೇ ದುಃಖವೂ 
ನಾ ಮಿಂದಿದ್ದು 
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 
ಎಂದು ನಿದ್ದಯಿಂದ 
ಎದ್ದಾಗ ತಿಳಿದು ಬೇಸರವಾಯಿತು .

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: