ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 12, 2014

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ

ನಾ ಯಾವಾಗಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ 
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ 
ಒಂದು ಸವಿ ನೆನೆಪ ತಂದಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತಿದ್ದಾಗ 
ನಾ ಅದೆಂತಹ ಹುಚ್ಚು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ 
ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿಹಿ ನೆನಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿತು 
ಈ ಮುಂಗಾರು ನನ್ನಿನಿಯನ ಜೊತೆ ನಾ ಇದ್ದಹಾಗೆ 
ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆಯ ರಾತ್ರಿ 
ನನ್ನಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ !

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: