ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 12, 2014

ಉದಯಿಸು

ಗೆಳೆಯ 
ನನ್ನೀ ಮನದಲಿ 
ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ 
ನೇಸರ
 ನೀ

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: