ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 12, 2014

ನನ್ನಲ್ಲಿ - ನೀ

ಗೆಳತೀ 
ನನ್ನೀ ಮನದ ಭಾವ ನೀ 
ನನ್ನೀ ಜೀವದ ಉಸಿರು ನೀ 
ನನ್ನೀ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನೀ 
ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಜೀವ ನೀ.

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: